Skip to main content
search
Straż Gminna

Interwencje w sprawie zwierząt

By 22 marca 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 marca 2024 przez MK

Urząd Gminy Zielonki przypomina, że interwencje dotyczące zwierząt podejmuje Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami (tel. 12 285-08-50 wew. 203) oraz Straż Gminna (tel. 12 28 50 850 wew. 309).

Jednocześnie Straż Gminna przypomina, że prawo nakłada na właściciela psa obowiązek wykonywania corocznego szczepienia ochronnego przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Właściciel psa może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości do 500,00 zł w przypadku ujawnienia braku spełnienia przedmiotowego obowiązku.

Należy pamiętać, że kontrole warunków utrzymywania w tym dobrostan zwierząt gospodarskich (hodowlanych) znajdujących się na terenie gospodarstw rolnych oraz podczas trwania ich transportu, przeprowadza Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie. Zatem przypadki niewłaściwego utrzymywania, transportowania lub obchodzenia się ze zwierzętami gospodarskimi należy zgłaszać bezpośrednio do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie ul. Lublańska 11, 31-410 Kraków tel. 12-411-25-69 e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl, z podaniem dokładnej lokalizacji (adresu) gospodarstwa.

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z rannym dzikim zwierzęciem w tym chronionym lub egzotycznym, oraz zgłoszenia dotyczące zwierząt, które ucierpiały w wyniku kolizji drogowej gdy właściciel zwierzęcia nie jest znany, należy kierować do Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami (tel. 12 285-08-50 wew. 203) w godzinach pracy urzędu, a po zamknięciu urzędu do dyżurnego Komisariatu Policji w Zielonkach nr tel. 47-832-11-50.
Zgłoszenia dotyczące martwych zwierząt znajdujących się na drogach gminnych lub w miejscach publicznych (okolice szkół, budynków komunalnych, parków, parkingów komunalnych) do Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami (tel. 12 285-08-50 wew. 203) w godzinach pracy urzędu, a po zamknięciu urzędu do dyżurnego Komisariatu Policji w Zielonkach nr tel. 47-832-11-50.

Uprasza się o należyte zabezpieczenie pupila przed ucieczką z posesji, w czasie nieobecności domowników oraz o sprawowanie właściwego nadzoru nad zwierzęciem podczas codziennych spacerów. Przypominamy, że Gmina Zielonki występuje do właściciela zwierzęcia o zwrot poniesionych kosztów w przypadku jego odłowienia i umieszczenia w schronisku dla bezdomnych zwierząt, gdy ten zostanie odebranym ze schroniska  przez swojego właściciela.  W 2024 roku koszt wykonania przedmiotowej usługi w przypadku psa wynosi 1.980,30 zł pod warunkiem, że zwierzę zostanie odebrane ze schroniska w ciągu 14 dni od dnia odłowienia.

Szkody w uprawach rolnych które zostały spowodowane przez zwierzynę łowną, należy zgłaszać do Kół Łowieckich dzierżawiących dany obwód łowiecki.

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content