Skip to main content
search
Aktualności

Jakość powietrza w gminie Zielonki wciąż się poprawia

By 17 kwietnia 202423 kwietnia, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 kwietnia 2024 przez KB

Gmina Zielonki była pierwszym samorządem w Polsce, który w 2017 roku zakupił sensory i na terenie 19 miejscowości gminy zaczął nieprzerwanie monitorować jakość powietrza za pomocą kilkudziesięciu urządzeń Airly. Dzięki temu możliwa jest analiza stanu jakości powietrza dla poszczególnych obszarów oraz analiza zmian, jakie nastąpiły na przestrzeni ostatnich lat.

Po zestawieniu wyników zebranych w latach 2017-2024 z 32 czujników ulokowanych na terenie naszej gminy możemy w sposób dokładny przeanalizować zmiany jakości powietrza. Raport, który został właśnie przedstawiony przez operatora czujników firmę „Airly”, jednoznacznie stwierdza, że w tym czasie znacząco spadły stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5.

Redukcja ta, jak podkreślają autorzy raportu, nie byłaby możliwa bez celowych i systematycznych działań podjętych przez władze gminy, skutkujących ograniczeniem emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł. Złożyły się na to w szczególności takie działania jak wymiana starych kotłów na paliwa stałe, promocja energii odnawialnej poprzez instalacje fotowoltaiczne, termomodernizacja budynków, a także przeprowadzone programy edukacyjne skierowane do mieszkańców. W raporcie Airly czytamy: „Obserwuje się wyraźne zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia w każdym miesiącu roku 2023 oraz styczniu 2024, w porównaniu do analogicznych okresów w latach 2017 i 2018. Największą poprawę jakości powietrza zaobserwowano w lutym 2023 roku, kiedy to odnotowano 70% spadek stężenia pyłu PM10 w porównaniu z lutym 2017 roku. Podobnie było w przypadku pyłu PM2,5, gdzie również w lutym odnotowano największy spadek wartości stężenia.”

Wpływ na poprawę jakości powietrza miały działania gminy Zielonki zrealizowane w latach 2017-2023. W tym okresie wymieniono łącznie 1050 nieekologicznych pieców na ekologiczne, przeprowadzono termomodernizację 5 dużych budynków użyteczności publicznej, na budynkach mieszkańców zamontowano 193 instalacje fotowoltaiczne, 39 kolektorów słonecznych i 16 pomp ciepła i zatrudniono dwóch Ekodoradców. Poprawa jakości powietrza jest też wynikiem przeprowadzenia 2120 kontroli, podczas których 96 razy pobierano próbki popiołu i nałożono 71 mandatów.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem jakości powietrza dla gminy Zielonki w okresie luty 2017 – styczeń 2024. Znajdą w nim Państwo szczegółowe analizy wraz z podziałem na 3 rejony. Rejon wschodni obejmujący Batowice, Bosutów, Boleń, Dziekanowice i Węgrzce (dane z 8 czujników). Rejon południowy dotyczy miejscowości: Zielonki, Pękowice, Bibice i Trojanowice (12 czujników) oraz region północny dla miejscowości: Garlica Murowana, Garlica Duchowna, Wola Zachariaszowska, Januszowice, Korzkiew, Grębynice, Owczary i Brzozówkę (12 czujników).

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content