Skip to main content
search
Pomoc Ukrainie

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy

By 22 marca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 marca 2022 przez IO

Wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę  przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, że rozpoczęto przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczenie jest przeznaczone na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
Pomoc skierowana jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.
Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:
1. Imię (imiona) i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Obywatelstwo
4. Płeć
5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
7. Adres pobytu
8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
9. Numer PESEL
10. Numer rachunku bankowego , na który wypłacane będzie świadczenie.

 Oдноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих для громадян України

 Заявки на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу приймає Комунальний центр соціального забезпечення в Зелонках, вул. Галицька 17.

Комунальний центр соціальної допомоги в Zielonkach інформує, що розпочато прийом заявок про одноразову грошову виплату 300  злотих на особу, про яку мова в арт.31 закону з дня 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв’язку із воєнним конфліктом на території цієї країни. Допомога призначена на утримання та покриття видатків, зокрема на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, а також на комунальні послуги.

Допомога призначена для громадян України, які перетнули кордон починаючи  з 24 лютого і які були вписані до реєстру PESEL.
Заява про виплату допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною.

Обсяг інформації, щоб подати заяву на виплати:
1. Ім’я і прізвище.
2. Дата народження.
3. Громадянство.
4. Стать (секс: жінка, чоловік).
5. Документ, що підтверджує перетин кордону
6. Серія і номер документу, що підтверджує перетин кордону, інформація про дати в’їзду на територію Польщі.
7. Адреса перебування
8. Контактні дані, номер телефону або адреса електронної пошти.
9. Номер PESEL.
10. Номер платіжного банківського рахунку, на який буде виплачена допомога.

wzór wniosku o świadczenie jednorazowe UA 21.03 (docx 40,1 KB)

 

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content