Skip to main content
search
Aktualności

Kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

By 30 stycznia 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 30 stycznia 2015 przez admin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nie przewidział w roku 2015 środków przeznaczonych do przekazania gminom na realizacje zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych realizowanej przez Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, wynikającej  z art. 19 b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych  i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz.  1206).

Jednak kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu (www.udskior.gov.pl).

 

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content