Skip to main content
search
Informacje dla przedsiębiorców

Konkurs Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2021!

By 28 września 20209 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 marca 2022 przez AO

Malopolska nagroda rynku pracy 2021Rusza 5. edycja Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy. Do 18 grudnia 2020 roku można zgłaszać kandydatów w kategoriach Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników i Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie. Organizatorami konkursu są instytucje województwa małopolskiego: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Celem Nagrody jest promowanie pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym.

– Największym potencjałem Małopolski są jej mieszkańcy. Samorząd z jednej strony inicjuje przedsięwzięcia służące rozwojowi zawodowemu Małopolan, zależy nam bowiem na dostosowywaniu ich kompetencji do potrzeb konkretnych branż i rynku pracy w regionie. Z drugiej strony konsekwentnie promujemy przedsiębiorców inwestujących w podnoszenie kwalifikacji pracowników. Staramy się wyróżniać zwłaszcza tych pracodawców, którzy z własnej inicjatywy wspierają rozwój swoich kadr, uznając go za istotny element sukcesu firmy. Dlatego już po raz piąty przyznamy Małopolską Nagrodę Rynku Pracy w kategorii Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników – zwraca uwagę Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski.
I dodaje: – Mogłoby się wydawać, że w obliczu epidemii inwestycje w rozwój pracowników zejdą na dalszy plan, bo firmy skupią się głównie na przetrwaniu kryzysu. Jak pokazały ostatnie miesiące przedsiębiorcy nie zrezygnowali jednak ze szkoleń, mając świadomość, że szerokie kompetencje pracowników ułatwią im ewentualne przebranżowienie czy poszerzenie zakresu działalności firmy. Tym bardziej chcemy docenić ich wysiłki i zachęcamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody.
Małopolska Nagroda Rynku Pracy zostanie przyznana wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
W okresie pandemii, która w roku bieżącym niespodziewanie dotknęła nas wszystkich, rodzina stała się podstawowym i największym źródłem siły i inspiracji do działania. Dom stał się miejscem pracy i nauki, przestrzenią, w której skoncentrowało się nasze życie. Jak dużą wartość stanowi rodzina nie trzeba nikogo przekonywać, dlatego cieszę się, że w Województwie Małopolskim mamy pracodawców, którzy świadomi znaczenia roli rodziny stosują rozwiązania pozwalające pracownikom godzić życie zawodowe z rodzinnym – mówi Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.
W dniu dzisiejszym ogłaszamy konkurs, mający na celu wyróżnienie tych małopolskich pracodawców, którzy w roku bieżącym hołdując zasadzie work – life balance duży nacisk położyli na zapewnienie dobrych warunków pracy dla pracowników w związku z wystąpieniem nagłej sytuacji kryzysowej. Zachęcam Państwa do udziału w konkursie i pokazania, w szczególności działań podejmowanych w tym trudnym okresie. Tytuł Małopolskiego Pracodawcy Przyjaznego Rodzinie, przyznawany już po raz piaty w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy stanowić będzie uhonorowanie wysiłków podejmowanych przez Państwo zmierzających do zapewnienia dobrych warunków pracy.

Na początku 2021 roku Małopolska Nagroda Rynku Pracy zostanie przyznana pracodawcom mającym siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w województwie małopolskim.
Przedsiębiorcy zostaną nagrodzeni w dwóch kategoriach:
a) Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników – dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji, zapewnia stabilność zatrudnienia i wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosuje między innymi rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy;
b) Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, a także wprowadza rozwiązania związane z wystąpieniem szczególnych okoliczności dotyczących charakteru wykonywanej pracy bądź zdarzeniami zewnętrznymi.
Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać do 18 grudnia 2020 roku instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorcy za zgodą zgłoszonych, a także same zainteresowane podmioty.
Co ważne, do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy nie mogą zostać zgłoszone podmioty, które we wcześniejszych edycjach zostały laureatami albo w poprzednich dwóch edycjach otrzymały nominację do Nagrody.
Wnioski o przyznanie Nagrody w kategorii Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, natomiast wnioski w kategorii Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Organizatorzy przyjmują wnioski mailowo, osobiście lub listownie.
Oceny zgłoszonych kandydatur dokona Kapituła złożona z reprezentantów Zarządu Województwa Małopolskiego oraz instytucji z obszaru gospodarki, rynku pracy, edukacji i polityki społecznej.

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content