Skip to main content
search
Projekty zrealizowane INNE

Konkurs “Małopolska Wieś 2021”

By 7 marca 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 marca 2024 przez MK

Tytuł zadania: Wykonanie więźby dachowej wraz z belkami stropowymi i pokryciem na budynku zaplecza sanitarno-socjalnego dla terenów rekreacyjno-sportowych na dz. nr 160/25 w Sołectwie Pękowice.
Nazwa działania: zadanie własne Gminy Zielonki w sołectwie Pękowice pn. Wykonanie więźby dachowej wraz z belkami stropowymi i pokryciem na budynku zaplecza sanitarno-socjalnego dla terenów rekreacyjno-sportowych na dz. nr 160/25 w Sołectwie Pękowice realizowane na podstawie Uchwały Nr XLI/571/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 r. pomocy finansowej na rzecz gmin z terenu województwa małopolskiego nagrodzonych i wyróżnionych w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2021” oraz Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1045/21 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim a gminami z terenu województwa małopolskiego dotyczących udzielenia pomocy finansowej gminom na realizacje zadań własnych gmin w sołectwach, które są laureatami konkursu „Małopolska Wieś 2021”.
Wartość całkowita działania: 61 347,00 zł.
Wysokość udzielonej pomocy finansowej: 60 000 zł.
Czas realizacji zadania: zadanie było realizowane od 12.08.2021 r. do 31.11.2021 r.
Cel główny realizowanego zadania: zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. Województwo Małopolskie udzieliło Gminie Zielonki pomocy finansowej z budżetu Województwa, w formie dotacji celowej, na realizację zadania własnego Gminy Zielonki w sołectwie Pękowice pn. Wykonanie więźby dachowej wraz z belkami stropowymi i pokryciem na budynku zaplecza sanitarno-socjalnego dla terenów rekreacyjno-sportowych na dz. nr 160/25 w Sołectwie Pękowice.

„Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2021”

Logo Malopolska

Close Menu
 
19 kwietnia 2024
Skip to content