Skip to main content
search
Projekty zrealizowane INNE

Konkurs “Małopolska Wieś 2022”

By 7 marca 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 marca 2024 przez MK

Tytuł zadania: Prace modernizacyjne i zakupy wyposażenia do budynku Domu Ludowego w Bibicach.
Nazwa działania: zadanie własne Gminy Zielonki w sołectwie Bibice pn. Prace modernizacyjne i zakupy wyposażenia do budynku Domu Ludowego w Bibicach”, realizowane na podstawie Uchwały Nr LVI/794/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 r. pomocy finansowej na rzecz gmin z terenu województwa małopolskiego nagrodzonych i wyróżnionych w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2022” oraz Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1196/22 z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim a gminami z terenu województwa małopolskiego dotyczących udzielenia pomocy finansowej gminom na realizacje zadań własnych gmin w sołectwach, które są laureatami konkursu „Małopolska Wieś 2022”.
Wartość całkowita działania: 57 506,34 zł
Wysokość udzielonej pomocy finansowej: 46 838,20 zł
Cel główny realizowanego zadania: zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. Województwo Małopolskie udzieliło Gminie Zielonki pomocy finansowej z budżetu Województwa, w formie dotacji celowej, na realizację zadania własnego Gminy Zielonki w sołectwie Bibice pn. Prace modernizacyjne i zakupy wyposażenia do budynku Domu Ludowego w Bibicach.

„Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2022”

Logo Malopolska

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content