Skip to main content
search
AktualnościWydarzenia

Konserwacja kapliczki w Batowicach

By 15 listopada 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 15 listopada 2023 przez TN

W ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2023” organizowanego przez samorząd województwa małopolskiego, którego celem jest docenienie wartości zabytkowych kapliczek będących wspaniałym przykładem małej architektury sakralnej, jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego miały możliwość zgłaszania obiektów, które wymagają przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Gmina Zielonki złożyła wniosek o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Renowacja i konserwacja kapliczki słupowej w Batowicach z I poł. XVII wieku” Z budżetu województwa małopolskiego udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 14 000 zł na realizację ww. zadania. Pozostała kwota zostanie sfinansowana z budżetu gminy Zielonki. Całość planowanych do wykonania prac renowacyjnych i konserwatorskich przy kapliczce będzie wynosić 80 934,00 zł.

Kapliczki są świadectwem pobożności mieszkańców danego regionu. Często były fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota, niekiedy dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych czy też postaci. Częstokroć stanowią one również element budowania lokalnej tożsamości, niejako łącząc przeszłość z teraźniejszością.

W ramach podjętych prac swój dawny blask odzyska ceglany wątek, tynkowany postument, cztery majolikowe kafle, metalowy płot i metalowa barierka, metalowy krzyż oraz kamienne ocembrowanie.

Forma architektoniczna kapliczki w Batowicach o skromnym detalu, w tym dekorujące ją barwne majoliki, pozwalają wskazywać, iż czas jej powstania to I poł. XVII wieku. Warto wspomnieć, że Batowice leżą na szlaku prowadzącym do Raciborowic, gdzie znajduje się parafia, w której to w 1678 r., podczas zarazy rezydowała kapituła krakowska. Być może pośrednio można wiązać jej fundację z osobą Orgasa Annibala zwanego „Romanus”, który jako proboszcz zasłynął z nadzwyczaj aktywnych aktów pobożności w kościele w Raciborowicach. Jemu przypisuje się m.in. powołanie w 1625 r. Bractwa Różańcowego. Istnieje kilka wątków, które mówią o powstaniu tej kapliczki. Domniemywa się, że w czasach gdy Raciborowice należały do kanonika Jana Długosza, znajdowała się tam latarnia umarłych. Inne przypuszczenie wskazuje, iż wzniesiona w XVII w. kapliczka słupowa powiela ideę latarni, która w późniejszych latach została zamurowana. Zaś według przekazów podanych przez Jana Długosza w „Liber Beneficiorium” w Batowicach znajdował się dwór biskupów, gdzie obecną jedyną pamiątką przeszłości jest właśnie kapliczka.

Kapliczka jest usytuowana w pasie drogowym, na sztucznie uformowanym kopcu, zwieńczona metalowym krzyżem. Wiadomo, że kapliczki tego typu niegdyś budowano zazwyczaj na planie kwadratu lub prostokąta, z otynkowanej lub nieotynkowanej cegły. Były przeważnie dwu, rzadziej trzykondygnacyjne, pokryte jedno, dwu lub wielospadowym daszkiem z blachy lub dachówki.

Prace przy ww. obiekcie właśnie trwają, ich zakończenie planowane jest na koniec listopada.

Kapliczka odzyska utracone wartości estetyczne, zostaną przywrócone jej pierwotne elementy lub elementy zbliżone do pierwotnych.

Poniżej prezentujemy zdjęcia kapliczki sprzed renowacji oraz logotypy związane z dofinansowaniem projektu.

 

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content