Skip to main content
search
Stowarzyszenia

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

By 18 października 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 18 października 2016 przez admin

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.” wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).


Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XLII/41/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 233/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 7 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”.

Konsultacje odbędą się w dniach od 18 października do 25 października 2016 r. w formie przedłożenia pisemnych opinii bądź uwag, które będzie można zgłaszać do dnia 25 października 2016 roku.
Uwagi do Programu można wysłać pocztą, złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki lub też przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@zielonki.pl (decyduje data wpływu na Dziennik Podawczy lub skrzynkę poczty elektronicznej).
Zapraszamy do zapoznania się z projektem ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.” i zgłaszania ewentualnych uwag.

Projekt Programu współpracypobierz plik (*.pdf) 

Formularz zgłaszania uwagpobierz plik (*.doc) 

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content