Skip to main content
search
Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.”

By 24 października 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 24 października 2023 przez AO

Wójt Gminy Zielonki informuje, że w terminie od 2 listopada 2023 r. do 16 listopada 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.”

Projekt Programu zostanie umieszczony w panelu informacyjnym “Konsultacje społeczne” na stronie internetowej www.zielonki.pl, wyłożony do wglądu w pokoju 107 i 209 Urzędu Gminy Zielonki oraz przesłany na adresy poczty elektronicznej organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3, ujętych w ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy Zielonki.

Zarządzenie nr 277/2023 Wójta Gminy Zielonki z dnia 24 października 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.” dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego
/-/ mgr Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
20 maja 2024
Skip to content