Skip to main content
search
Budżet i Finanse

Kwartalne sprawozdania gminy Zielonki

By 2 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 sierpnia 2013 przez admin

KWARTALNE SPRAWOZDANIA GMINY ZIELONKI od 2015 roku znajdują się w Biuletynie Informacji Piblicznej Urzędu Gminy Zielonki – PRZEJDŹ

Rb – Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku – pobierz plik (*.pdf)  

Rb – NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 – pobierz plik (*.pdf)


Rb – N – Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku – pobierz plik (*.pdf)

Rb – NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 – pobierz plik (*.pdf)

Rb – Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku – pobierz plik (*.pdf)

Rb – Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku – pobierz plik (*.pdf)  

Rb – NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku – pobierz plik (*.pdf) 

Rb – NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku – pobierz plik (*.pdf)

Rb – NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku – korekta 2 – pobierz plik (*.pdf)

Rb – NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku – korekta 3 – pobierz plik (*.pdf)

Rb – NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku – korekta 1 – pobierz plik (*.pdf)

 

Rb – N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terutorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku – pobierz plik (*.pdf)

Rb – Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 rok – pobierz plik (*.pdf)

Rb – NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku – pobierz plik (*.pdf)

Rb – N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terutorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku – pobierz plik (*.pdf) 

Rb – Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 rok – pobierz plik (*.pdf)

Rb – Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobozwiązań według tytułów dłuznych oraz poreczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg satnu na koniec III kwartału 2013 roku – pobierz plik (*.pdf)

 

Rb – NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 – pobierz plik (*.pdf)

 

Rb – Z Kwartlane sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku – pobierz plik (*.pdf)

 

Rb – Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku – pobierz plik (*.pdf)

 

Rb – NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2013 – pobierz plik (*.pdf)

 

Rb – NDS Kwartlane sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 – pobierz plik (*.pdf)

 

Rb – NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 – pobierz plik (*.pdf)

 

Rb – Z Kwartakne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku – pobierz plik (*.pdf)

 

Rb – NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostek samarzadu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2013 – pobierz plik (*.pdf)

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku – pobierz plik (*.pdf)

 

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku – pobierz plik 

 

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 – pobierz plik (*.pdf)

 

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku – pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
pobierz plik (*.pdf)

 

Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012  roku – pobierz plik (*.pdf)

Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012  roku – pobierz plik (*.pdf)

 

Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku – pobierz plik (*.pdf)

 

Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku  – pobierz plik (*.pdf)

 

Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku – pobierz plik (*.pdf)

 

Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku  – pobierz plik (*.pdf)

 

Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 roku – pobierz plik (*.pdf)

Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku – pobierz plik (*.pdf)

 

Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku  – pobierz plik (*.pdf)

 

Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku – pobierz plik (*.pdf)

 

Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku  – pobierz plik (*.pdf)

Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku  –
pobierz plik (*.pdf)

 

Rb- Z kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku – pobierz plik (*.pdf)

Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 roku –
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 – korekta –
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010 –
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 (korekta 1) –
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 (korekta 2) –
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS kwartalne sprawozadnie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 (korekta 3) –
pobierz plik (*.pdf)

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku –
pobierz plik (*.pdf)

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku (korekta) –
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 –
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2009 roku – pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 roku – pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2009 roku –
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2009 roku – pobierz plik (*.pdf) 

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2009 roku –
pobierz plik (*.pdf)

Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wegług tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku –
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku –
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2008 roku –
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 roku –  
pobierz plik (*.pdf)

Wykaz udzielonych przez budżet gminy Zielonki w 2007 roku poręczeń i gwarancji –
pobierz plik (*.pdf)

Wykaz dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego przez gminę Zielonki na 2007 rok –
pobierz plik (*.pdf)

Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 –
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 –
pobierz plik (*.pdf)

Tekst kwartalnego sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 marca 2008 roku – dostępny jest do pobrania jako plik w formacie *.pdf –
pobierz plik (*pdf)

Tekst kwartalnego sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku (korekta) – dostępny jest do pobrania jako plik w formacie *.pdf –
pobierz plik (*.pdf)

Tekst kwartalnego sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku – dostępny jest do pobrania jako plik w formacie *.pdf –
pobierz plik (*.pdf)

Tekst kwartalnego sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2007 roku do 30 września 2007 roku – korekta – dostępny jest do pobrania jako plik w formacie *.pdf 
pobierz plik (*.pdf)

Tekst kwartalnego sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 września 2007 roku – dostępny jest do pobrania jako plik w formacie *.pdf
– pobierz plik (*.pdf)

Tekst kwartalnego sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2007 roku – dostępny jest do pobrania jako plik w formacie *.zip 
– pobierz plik (*.zip)


Tekst kwartalnego sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2007 roku – dostępny jest do pobrania jako plik w formacie *.zip 
– pobierz plik (*.zip)

Close Menu
 
24 czerwca 2024
Skip to content