Skip to main content
search
Aktualności

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

By 24 kwietnia 2015No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 24 kwietnia 2015 przez admin

KPKW najbliższym czasie Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa planuje zintensyfikować działania zmierzające do stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Strategia ta, będąca kontynuacją działań Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa realizowanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania, będzie obejmowała swym zasięgiem obszar 6 gmin: Zabierzów, Wielka Wieś, Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów- Luborzyca oraz Igołomia- Wawrzeńczyce i będzie realizowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Już teraz zapraszamy do naszej zakładki „LSR 2014-2020” znajdującej się na stronie głównej Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, gdzie znajdą Państwo aktualne dokumenty dotyczące nowego okresu programowania, rozporządzenia i wytyczne, które na bieżąco będą aktualizowane.
W najbliższym czasie planuje się również stworzenie grupy roboczej ds. pisania strategii, której głównym zadaniem będzie moderowanie prac nad strategią. W skład grupy wejdą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, w tym rybackiego.
Od 4 maja 2015 roku w biurze Stowarzyszenia uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny, w którym pracownicy będą udzielać informacji nt. tworzenia strategii, przewidywanego harmonogramu prac oraz aktualnych wytycznych dotyczących okresu programowania na lata 2014-2020.
W ramach prac nad strategią przewidywane są spotkania konsultacyjne oraz szkolenia,
o których będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej oraz bazy mailingowej.
Pierwszym etapem w ramach przygotowania strategii jest dystrybucja elektronicznej ankiety nt. obszaru Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, jego mocnych i słabych stron, a także elektronicznej Karty Projektu, która pozwoli zebrać pomysły na działania i projekty, które zostaną wykorzystane w trakcie tworzenia strategii. Wnioski płynące z analizy ankiety zostaną wykorzystane do rozdziału strategii pod nazwą „Diagnoza obszaru” oraz „Analiza SWOT”, natomiast wyniki analizy Kart Projektu pomogą w tworzeniu celów oraz przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju. Ankieta oraz Karta Projektu dostępna jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na stronach urzędów gmin Korony Północnego Krakowa.
Wyrażamy nadzieję, że praca nad Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa będzie przebiegała we współpracy z gminami oraz z lokalną społecznością, a jej realizacja przyczyni się do rozwoju naszego obszaru na kolejne lata.
Wszelkie informacje dotyczące prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 prosimy kierować do Pani Moniki Kwaczały– Koordynatora tworzenia strategii w ramach Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa na numer telefonu +48 664 067 821 lub mailowo na adres e-mail: info@koronakrakowa.pl.

Już dziś zachęcamy Państwa do włączenia się w tworzenie strategii rozwoju naszego regionu!
Zarząd Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa

W załączeniu informacja dotycząca grupy roboczej oraz karty projektu:
Grupa Robocza – pobierz plik
Karta Projektu – pobierz plik

Close Menu
 
1 marca 2024
Skip to content