Skip to main content
search
Aktualności

Na styku gminy Zielonki i dzielnicy Prądnik Biały

By 2 maja 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 maja 2016 przez admin

DSCN0052mos28 kwietnia, na spotkaniu w Urzędzie Gminy Zielonki, z przewodniczącym rady  dzielnicy IV miasta Krakowa – Prądnik Biały – omówiono ważne dla mieszkańców sprawy komunikacyjne. Gmina Zielonki sąsiaduje z dzielnicą IV miasta Krakowa od Pękowic po Węgrzce. Z przewodniczącym Jakubem Koskiem, również radnym miasta Krakowa, spotkali się wójt gminy Zielonki Bogusław Król oraz radni i sołtysi z okręgów przygranicznych: Marzena Gadzik-Wójcik, Anna Sieńko, Antoni Banaś, Władysław Orzechowski i Krzysztof Olawski.

Nakreślono ważne dla mieszkańców sprawy. W ubiegłym roku Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały podjęła uchwałę, w której poparła wniosek gminy Zielonki o rozszerzenie procedowania budowy Trasy Wolbromskiej na odcinku w Krakowie o fragment pomiędzy ul. Pachońskiego a jej kontynuacją na terenie gminy Zielonki, podkreślając brak protestów mieszkańców dzielnicy przeciwko realizacji drogi, a nawet oczekiwanie mieszkańców realizacji tej inwestycji. W swoim zakresie Rada Gminy Zielonki również przychyliła się do tego wniosku i zabezpieczyła w 2016 roku finansowanie przedmiotowej inwestycji podejmując stosowną uchwałę o przeznaczeniu na ten cel 75 tys. zł. Obecnie sprawa jest procedowana w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, będącym inwestorem przedmiotowej inwestycji. Na spotkaniu potwierdzono fakt konieczności budowy tego odcinka drogowego.
Kolejnym problemem do rozwiązania na styku gmin są przystanki komunikacji zbiorowej na granicy stref: przystanek na Al. 29 Listopada – Trzecia Góra w Bibicach oraz pętla w  Pękowicach, które wymuszają kupno biletu aglomeracyjnego przez mieszkańców gminy Zielonki i Krakowa. Zasugerowano, aby przystanki te były w strefie miejskiej. Jednak zdaniem przewodniczącego dzielnicy z tym argumentem należałoby się zwrócić do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, albowiem może się to wiązać z podniesieniem cen biletów. Niewykluczone również, że problem ten mógłby być rozwiązany na rzecz mieszkańców Krakowa w planowanej karcie krakowianina.
Ponadto omówiono sprawę przystanków komunikacji zbiorowej na ul. Glogera i Dożynkowej w Krakowie, które wymagają budowy peronów i ciągów pieszych pomiędzy peronami, aby zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa. Problem przystanku na ul. Dożynkowej omówiła wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zielonki Marzena Gadzik-Wójcik. Przedstawiła propozycję przeniesienia przystanku na teren gminy Zielonki, bądź konieczność budowy peronów i odcinków chodnika pomiędzy przystankami na terenie Krakowa. Sprawa ta była już poruszana przez gminę w ZIKIT Kraków, ale nie było zgody na przeniesienie przystanku, a sprawa ich pozostawienia w istniejącym miejscu z koniecznością budowy peronów i chodnika nie została rozstrzygnięta przez Kraków.

Sprawę przystanku na ul. Glogera omówił radny gminy i sołtys Zielonek Władysław Orzechowski przypominając, że ulicą tą przemieszcza się ok. 20 tys. samochodów na dobę i ciężko jest się tam poruszać pieszo bez chodnika, podczas gdy na terenie gminy Zielonki chodnik już jest, a brak peronów przystankowych powoduje liczne niedogodności dla pasażerów autobusów. Ten odcinek drogowy ze względu na lokalizację w jego ciągu wielkopowierzchniowego obiektu handlowego generuje znacznie większy ruch. Wójt nadmienił, że przy drodze wojewódzkiej gmina sfinansowała projekt chodnika i wnioskuje do województwa o finansowanie jego budowy w ramach inicjatyw samorządowych, aby zapewnić ciągłość chodnika od Krakowa do ul. Długopolskiej w Zielonkach.
Jakub Kosek poinformował, że na ul. Glogera postępuje budowa osiedla mieszkaniowego i mają powstać kolejne inwestycje, a deweloperzy dostają w warunkach pozwolenia na budowę wykonanie nowej infrastruktury w przedmiotowym terenie i niewykluczone, że w ramach tych inwestycji powstaną wnioskowane zakresy robót, na co liczy przedstawiciel Krakowa. Poinformował również zebranych, że dzielnicy nie stać na budowę chodników w tym miejscu. Dzielnica posiada budżet roczny w wysokości 3 mln zł, a jej potrzeby inwestycyjne są znacznie większe.
Kolejnym omówionym tematem była sprawa ścieżek rowerowych, które umożliwiłyby przejazd rowerem do gminy i dalej do Ojcowskiego Parku Narodowego z ominięciem drogi wojewódzkiej. Najbardziej optymalny wydaje się projekt realizowany przez województwo pn. „Velo Prądnik”, który zakłada przejazd z Witkowic na teren boiska Zieleńczanki. Wójt chciałby  wspólnie z dzielnicą promować te rozwiązania, tak aby połączyć prawie 90 km szlaków gminnych z Krakowem. Jakub Kosek obiecał przyjrzeć się omawianym problemom.
IO

Close Menu
 
19 maja 2024
Skip to content