Skip to main content
search
AktualnościAktualności - organizacje pozarządoweAktualnosci organizacje spoleczneStowarzyszenia

Nabór wniosków o uzyskanie prawa do używania i korzystania ze Znaku Jakości „Spichlerz Koronny”

By 16 października 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 16 października 2023 przez Marek Skiba

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ogłasza V edycję naboru wniosków o uzyskanie prawa do używania i korzystania ze Znaku Jakości „Spichlerz Koronny” na terenie 6 gmin należących do LGD (gmin: Igołomia- Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Słomniki, Wielka Wieś, Zielonki).

Dla przypomnienia, celem znakowania produktów i usług jest:

 • wsparcie przedsiębiorczości opartej na zasobach lokalnego środowiska;
 • wyróżnienie produktów i usług o najwyższej jakości, wartościowych dla budowania marki lokalnej „Spichlerz Koronny”;
 • tworzenie sieci współpracy i wspólna promocja wyjątkowych produktów i usług oznakowanych Znakiem;
 • wymiana wiedzy i doświadczeń w procesie wdrażania i promocji Marki z partnerami lokalnymi oraz zewnętrznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym;
 • oraz dążenie do podnoszenia jakości produktów i usług oznaczonych Znakiem.

O prawo do używania i posługiwania się Znakiem Jakości Spichlerz Koronny mogą ubiegać się podmioty będące:

 • przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę lub oddział i faktycznie działającymi na obszarze LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, w tym będące przedsiębiorcami osoby, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
 • przedsiębiorcy posiadający oddział z siedzibą (siedzibą oddziału) na obszarze Stowarzyszenie LGD Korona Północnego Krakowa i faktycznie działający na tym obszarze;
 • organizacje posiadające siedzibę i faktycznie działające na obszarze LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, choćby nie posiadały statusu przedsiębiorcy;
 • posiadające osobowość prawną jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające oddział i działające na obszarze LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania, używania i posługiwania się Znakiem Jakości „Spichlerz Koronny” przyznawanie odbywa się w 4 kategoriach:

 • dla produktów spożywczych
 • dla usług gastronomicznych i noclegowych oraz oferty turystyczno- rekreacyjnej
 • dla produktów rękodzielniczych oraz użytkowych
 • dla lokalnych wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i promocyjnych

Wnioski można składać w terminie od 10 października do 24 października 2023 r. bezpośrednio w Biurze LGD (ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie) lub w formie elektronicznej (jako skan) na adres info@koronakrakowa.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem pod numerem telefonu 664 067 821.

 

Poniżej prezentujemy logotypy związane z akcją:

logotypy

Close Menu
 
24 kwietnia 2024
Skip to content