Skip to main content
search
Aktualności

Nabór wniosków o uzyskanie prawa do używania i korzystania ze Znaku Jakości „Spichlerz Koronny”

By 16 czerwca 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 16 czerwca 2020 przez admin

SPICHLERZ KORONNY LOGO PODSTAWOWELokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ogłasza kolejną edycję naboru wniosków o uzyskanie prawa do używania i korzystania ze Znaku Jakości „Spichlerz Koronny”. W 2019 roku 10 podmiotów z naszego terenu uzyskało certyfikat Znaku Jakości „Spichlerz Koronny”. W tym roku także zapraszamy kolejne lokalne podmioty do ubiegania się o znak Marki. Celem znakowania produktów i usług wysokiej jest: wsparcie przedsiębiorczości opartej na zasobach lokalnego środowiska, wyróżnienie produktów i usług o najwyższej jakości, wartościowych dla budowania marki lokalnej „Spichlerz Koronny”, tworzenie sieci współpracy i wspólna promocja wyjątkowych produktów i usług oznakowanych Znakiem, wymiana wiedzy i doświadczeń w procesie wdrażania i promocji Marki z partnerami lokalnymi oraz zewnętrznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz dążenie do podnoszenia jakości produktów i usług oznaczonych Znakiem.

O prawo do używania i posługiwania się Znakiem Jakości Spichlerz Koronny mogą ubiegać się podmioty będące:
a) przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę lub oddział i faktycznie działającymi na obszarze LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, w tym będące przedsiębiorcami osoby, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
b) przedsiębiorcy posiadający oddział z siedzibą (siedzibą oddziału) na obszarze Stowarzyszenie LGD Korona Północnego Krakowa i faktycznie działający na tym obszarze
c) organizacje posiadające siedzibę i faktycznie działające na obszarze LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, choćby nie posiadały statusu przedsiębiorcy
d) posiadające osobowość prawną jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające oddział i działające na obszarze LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Przyznawanie Znaku odbywać się będzie w czterech kategoriach:
a) dla produktów spożywczych,
b) dla usług gastronomicznych i noclegowych oraz oferty turystyczno- rekreacyjnej,
c) dla produktów rękodzielniczych oraz użytkowych,
d) dla lokalnych wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i promocyjnych
Wnioski można składać w terminie do 4 lipca 2020r.
Wniosek można złożyć bezpośrednio w Biurze LGD (ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie) lub w formie elektronicznej (jako skan) na adres info@koronakrakowa.pl

Dokumentacja aplikacyjna:

Regulamin przyznawania znaku

Formularz zgłoszeniowy produktów i usług

Kryteria oceny dla produktów

Kategorie produktów

loga spichlarz                                     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Znak Jakości „Spichlerz Koronny” z terenu gminy Zielonki już otrzymali:

Malinowy Aniol 07F P H Koliber 11

Garlicki Lamus 08

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content