Skip to main content
search
Aktualności

Nabór wniosków o uzyskanie prawa do używania i korzystania ze Znaku Jakości „Spichlerz Koronny”

By 16 czerwca 2020No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 16 czerwca 2020 przez admin

SPICHLERZ KORONNY LOGO PODSTAWOWELokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ogłasza kolejną edycję naboru wniosków o uzyskanie prawa do używania i korzystania ze Znaku Jakości „Spichlerz Koronny”. W 2019 roku 10 podmiotów z naszego terenu uzyskało certyfikat Znaku Jakości „Spichlerz Koronny”. W tym roku także zapraszamy kolejne lokalne podmioty do ubiegania się o znak Marki. Celem znakowania produktów i usług wysokiej jest: wsparcie przedsiębiorczości opartej na zasobach lokalnego środowiska, wyróżnienie produktów i usług o najwyższej jakości, wartościowych dla budowania marki lokalnej „Spichlerz Koronny”, tworzenie sieci współpracy i wspólna promocja wyjątkowych produktów i usług oznakowanych Znakiem, wymiana wiedzy i doświadczeń w procesie wdrażania i promocji Marki z partnerami lokalnymi oraz zewnętrznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz dążenie do podnoszenia jakości produktów i usług oznaczonych Znakiem.

O prawo do używania i posługiwania się Znakiem Jakości Spichlerz Koronny mogą ubiegać się podmioty będące:
a) przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę lub oddział i faktycznie działającymi na obszarze LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, w tym będące przedsiębiorcami osoby, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
b) przedsiębiorcy posiadający oddział z siedzibą (siedzibą oddziału) na obszarze Stowarzyszenie LGD Korona Północnego Krakowa i faktycznie działający na tym obszarze
c) organizacje posiadające siedzibę i faktycznie działające na obszarze LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, choćby nie posiadały statusu przedsiębiorcy
d) posiadające osobowość prawną jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające oddział i działające na obszarze LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Przyznawanie Znaku odbywać się będzie w czterech kategoriach:
a) dla produktów spożywczych,
b) dla usług gastronomicznych i noclegowych oraz oferty turystyczno- rekreacyjnej,
c) dla produktów rękodzielniczych oraz użytkowych,
d) dla lokalnych wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i promocyjnych
Wnioski można składać w terminie do 4 lipca 2020r.
Wniosek można złożyć bezpośrednio w Biurze LGD (ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie) lub w formie elektronicznej (jako skan) na adres info@koronakrakowa.pl

Dokumentacja aplikacyjna:

Regulamin przyznawania znaku

Formularz zgłoszeniowy produktów i usług

Kryteria oceny dla produktów

Kategorie produktów

loga spichlarz                                     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Znak Jakości „Spichlerz Koronny” z terenu gminy Zielonki już otrzymali:

Malinowy Aniol 07F P H Koliber 11

Garlicki Lamus 08

Close Menu
 
24 lutego 2024
Skip to content