Skip to main content
search
Ogłoszenia

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski

By 13 kwietnia 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 kwietnia 2023 przez AO

Do 26 kwietnia br. można składać zgłoszenia do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski. W 2023 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podniósł wartość Nagrody do 25 000 zł.

Element dekoracyjny

O wyróżnienie rywalizować mogą gospodarze zabytkowych drewnianych kościółków, cerkwi, dworów, czy drewnianych domostw, które dzięki ich troskliwej opiece zostały zrewitalizowane i wpisują się w zbiór najcenniejszych zabytków kultury materialnej w województwie małopolskim.
Nagrodę można także uzyskać za realizację projektów kulturalno-edukacyjnych promujących drewniane dziedzictwo Małopolski oraz digitalizację zabytkowych obiektów drewnianych.

Od tego roku Nagroda im. Mariana Korneckiego przyznawana jest w trybie dwuletnim za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

 • dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobiegania zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,
 • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,
 • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,
 • przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,
 • badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
 • promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
 • “ożywiania” zabytkowych obiektów architektury drewnianej poprzez m.in. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

Zgłoszenia do Nagrody mogą składać członkowie Kapituły Nagrody oraz:

 • instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków,
 • instytucje kultury,
 • stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków,
 • podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki,
 • dyplomowanych konserwatorów zabytków i dzieł sztuki,
 • uczelnie wyższe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki organizacyjne administracji publicznej, samorządowej i rządowej,
 • organy administracji samorządowej.

Nagroda jest nagrodą finansową, przyznawaną w oparciu o rekomendacje Kapituły Nagrody i stosowną uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego i wynosi 25 000 zł.

Szczegóły dotyczące przyjmowania zgłoszeń do Nagrody znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Close Menu
 
20 maja 2024
Skip to content