Skip to main content
search
Aktualności

Nielegalne podłączenia do sieci – ważne informacje

By 8 lutego 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 lutego 2021 przez admin

PLAKAT A4

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach sp. z o.o. rozpoczyna kompleksowe uporządkowanie spraw nielegalnych podłączeń do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przypadki kradzieży wody i bezumownego zrzucania ścieków do sieci kanalizacyjnej niestety wciąż występują na terenie naszej gminy. Są stopniowo wykrywane i usuwane przez przedsiębiorstwo. Jednakże, mając na względzie dbałość o ochronę pokładów wody podziemnej – najcenniejszego z zasobów naturalnych – a także konieczność zabezpieczenia jej należytej jakości sanitarnej, a po drugie, potrzebę kontroli nad ilością i jakością ścieków, a co za tym idzie utrzymanie pieczy nad stanem środowiska, niezbędne staje się przyjęcie i wdrożenie rozwiązania systemowego.

Bezumowne korzystanie z wody i sieci kanalizacyjnej, poza faktem naruszenia norm prawnych i moralnych, jest czynnikiem powodującym ponoszenie przez PUK Zielonki sp. z o.o. długookresowych, nieuzasadnionych, niepokrytych przychodami, kosztów działalności, które finalnie są pokrywane przez Państwa – Odbiorców usług, czyli Klientów korzystających w sposób legalny z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w cenach i stawkach opłat zawartych w taryfie. Kradzieże wody i bezprawny zrzut ścieków to proceder, który może wywierać negatywny wpływ nie tylko na ilość i jakość wody w Państwa kranach, czy bezawaryjne funkcjonowanie gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ale również na wysokość Państwa rachunków. Zatem takie działania niektórych mieszkańców nie mogą być społecznie akceptowane ani marginalizowane.
Dlatego przedsiębiorstwo przygotowało regulamin postępowania z nielegalnymi podłączeniami do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zielonki, który wejdzie w życie od 1 lutego 2021 r. W powiązaniu z regulaminem pojawiają się nowe pozycje w cenniku usług pozataryfowych. Z tymi dokumentami mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie internetowej. Najważniejszym założeniem regulaminu jest stworzenie osobom, które dopuszczają się takim nielegalnym praktykom, szansy oraz czasu na pisemne powiadomienie tutejszego przedsiębiorstwa o takim fakcie. Wobec osób, które dokonają samodzielnego ujawnienia własnego przypadku, nie będą wyciągane konsekwencje prawne w postaci zawiadomienia organów ścigania, a przede wszystkim – nie zostanie nałożona dotkliwa opłata w wysokości 2 460 zł brutto za każde podłączenie. Pojawi się natomiast możliwość zalegalizowania takich podłączeń i zawarcia stosownej umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków. Czas na samodzielne ujawnienie własnego przypadku bez powyższych restrykcji upływa 31 lipca 2021 r. Dlatego już dziś apelujemy o pisemne samozgłoszenie do wszystkich mieszkańców, którzy jak dotąd w sposób nieuprawniony korzystali z gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Zachęcamy też Państwa do przeprowadzenia w najbliższym czasie sprawdzenia i przeglądu swoich nieruchomości oraz instalacji, w szczególności starszych budynków, garaży i gospodarstw rolnych, czy przypadkiem nie ma istniejącego – być może nawet zapomnianego albo odziedziczonego – takowego podłączenia, na przykład nieopomiarowanego kurka czerpalnego.
Pragniemy tu przypomnieć, że zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej, na przykład poprzez podłączenie spustów rynnowych, czy odwodnienia posesji, jest także nielegalne.
Natomiast od sierpnia na terenie całej gminy będą prowadzone regularne kontrole, których celem stanie się wykrycie pozostałych przypadków nielegalnych podłączeń, ale już skutkujące nieuchronnie wszystkimi sankcjami finansowo-karnymi: opłatą 2 460 zł brutto, zawiadomieniem do prokuratury, niezwłocznym trwałym odcięciem od gminnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, uniemożliwiającym dalsze nieuprawnione korzystanie z nich.
Zatem, naszym Odbiorcom usług dziękujemy za legalne korzystanie z wody i kanalizacji, a osobom, które zechcą stać się legalnym użytkownikiem sieci i uporządkować swoją sytuację, proponujemy, by jak najszybciej podjęły działania w tym kierunku i skorzystały z szansy jaką daje ZGŁOSZENIE ZA ZŁOTÓWKĘ DO KOŃCA LIPCA 2021.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach sp. z o.o.

ULOTKA STOP KRADZIEZOM 2

Close Menu
 
19 maja 2024
Skip to content