Skip to main content
search
Aktualności

Nowe dowody osobiste od 4 marca 2019 roku

By 20 lutego 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 lutego 2019 przez admin

1 marca przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

    • Od 27 lutego do 4 marca 2019 r. nie będzie możliwości złożenia internetowo wniosku o dowód osobisty.
    • 1 marca (piątek) nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych od godziny 11.30 do końca godzin otwarcia urzędu.
W związku z mającym nastąpić wdrożeniem nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną Centralny Ośrodek Informatyki informuje, że wystąpią czasowe przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Już od 27 lutego 2019 r. czasowo wyłączona zostanie możliwość wnioskowania przez internet o dowód osobisty.


Usługa ta ponownie zostanie włączona 4 marca br. W dniu 1 marca br. (piątek) od godz. 11.30 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. W tym dniu Mieszkańcy będą mogli zostać obsłużeni w sprawach dotyczących dowodów osobistych w urzędzie od godz. 8.00 do godz. 11.30. Oznacza to, że od godz. 11.30 do godz 15.00, nie będzie możliwości złożenia wniosków o dowód osobisty oraz odbioru spersonalizowanego dowodu.


Natomiast już od 4 marca br. będzie można składać wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, tzw. e-dowodu. Dotychczas wydane dowody osobiste zachowają swoją ważność. Dowody z warstwą elektroniczną będą stopniowo zastępować dotychczasowe dowody, w miarę jak te będą traciły swą ważność. Nowe dokumenty od starych dowodów będzie różniło posiadanie tzw. warstwy elektronicznej. Dowód osobisty z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód) to wielofunkcyjny dokument, w którym umieszczone zostaną m.in. certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia służący do uwierzytelnienia posiadacza dowodu osobistego w systemach teleinformatycznych; certyfikat potwierdzania obecności,  który będzie potwierdzał obecność posiadacza dowodu osobistego w określonym miejscu i w określonym czasie  oraz opcjonalnie certyfikat podpisu osobistego, który będzie zaawansowanym podpisem elektronicznym.


Dowód z nową szatą graficzną będzie bardzo podobny do obecnie wydawanego, natomiast wewnątrz dokumentu znajdować się będzie warstwa elektroniczna z chipem, w którego pamięci – oprócz wskazanych wyżej certyfikatów – umieszczone zostaną w warstwie graficznej dane identyfikacyjne, w tym zdjęcie biometryczne. Dla podróżujących e-dowód stanie się dokumentem podróży zgodnym z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Zawarcie w nim aplikacji ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”) powinno zapewnić szybszą niż dotychczas odprawę na lotniskach.

Close Menu
 
16 kwietnia 2024
Skip to content