Skip to main content
search
Aktualności

Nowy sprzęt dla OSP z gminy Zielonki

By 4 grudnia 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 4 grudnia 2019 przez admin

Samorząd gminy Zielonki przeznaczył dotację celową na sfinansowanie w części potrzeb sprzętowych 8 jednostek OSP z terenu gminy. Jednostki wystąpiły z wnioskiem do samorządu powiatu krakowskiego o pozyskanie dotacji w ramach konkursu na około 50 proc. kosztów. Cała kwota dotacji z budżetu gminy na zakupy dla 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zielonki wynosi 28 500 zł.


Strażacy-ochotnicy uczestniczą w akcjach na terenie gminy Zielonki oraz w gminach ościennych, niosą pomoc w akcjach pożarniczych, powodziowych, podczas klęsk żywiołowych i w razie wypadków drogowych. Dotacja od gminy pozwoliła im też sięgnąć po środki zewnętrzne.
Uchwałą Rady Gminy Zielonki z 10 października 2019 r. udzielono dotacji celowych  z budżetu gminy Zielonki na sprzęt, o zakup którego wnioskowali. Dotacja częściowo pokrywa koszt, pozostałe środki pochodzą z powiatu i środków własnych jednostek.
Ochotnicza Straż Pożarna w Bibicach otrzymała 3700 zł dotacji na zakup drabiny DW10; OSP Bosutów: 4000 zł na pompę elektryczną; OSP Grębynice: 4000 zł na zakup: czujnika wielogazowego, prądownicy, osłony przedniej nóg, rękawic, zabezpieczenia na Airbag i podkrzesywarki; OSP Owczary: 3000 zł na zakup trzech radiostacji nasobnych; OSP Trojanowice: 3500 zł na zakup czujnika wielofunkcyjnego, detektora prądu i drabiny teleskopowej; OSP Węgrzce: 2800 zł na zakup czterech hełmów bojowych i czterech latarek; OSP Wola Zachariaszowska: 4000 na zakup zestawu oświetleniowego; OSP Zielonki: 3500 zł na zakup aparatu powietrznego (ucieczkowego).
  Z budżetu powiatu krakowskiego jednostki otrzymały dofinansowanie w kwotach:  OSP Bibice:  2420 zł, OSP Bosutów: 2070 zł, OSP Grębynice: 2500 zł, OSP Owczary: 1890 zł, OSP Trojanowice: 1290 zł, OSP Węgrzce: 2030 zł, OSP Wola Zachariaszowska: 2500 zł, OSP Zielonki: 2 730 zł. Łącznie powiat krakowski przeznaczył na dofinansowanie zakupów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zielonki kwotę w wysokości 17 430 zł. Pozostałe kwoty niezbędne do dokonania zakupu sprzętu jednostki wyasygnowały ze środków własnych.

Close Menu
 
27 maja 2024
Skip to content