Skip to main content
search
Zachodnia Obwodnica Zielonek

O trasie wolbromskiej (zachodniej obwodnicy Zielonek) na komisji budżetu Województwa Małopolskiego

By 28 sierpnia 20156 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 marca 2022 przez AO

Zakres drogowy Model obc male

27 sierpnia komisja budżetu, mienia i finansów Województwa Małopolskiego skierowała do Zarządu Województwa Małopolskiego wniosek o wprowadzenie do projektu Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2015-2020 zadania inwestycyjnego pod nazwą: Północny odcinek Trasy Wolbromskiej od ul. Pachońskiego do granicy miasta Krakowa wraz z zachodnią obwodnicą Zielonek. Stało się to po wystąpieniach wójta gminy Zielonki Bogusława Króla i radnego gminy Zielonki Krzysztofa Olawskiego. Głos samorządu gminy Zielonki w sprawie konieczności budowy zachodniej obwodnicy Zielonek i jej kontynuacji po stronie Krakowa został silnie poparty przez radnego województwa Kazimierza Czekaja. Przypomnijmy, że droga ta ma docelowo udrożnić wjazd do Krakowa i wyjazd z miasta od strony północnej oraz zmniejszyć nasilenie ruchu samochodowego w centrum miejscowości Zielonki na drodze wojewódzkiej Kraków – Wolbrom. Film jak wygląda ten ruch: tutaj.

Wójt Bogusław Król przedstawił radnym komisji budżetu zaawansowanie prac – opracowano dokumentację projektową do decyzji środowiskowej dla odcinka nowej trasy wolbromskiej na odcinku od Trojanowic do granicy miasta przy os. Łokietka w Zielonkach (3,9 km), opracowanie zostało przygotowane na mocy porozumienia z 2012 roku pomiędzy Województwem Małopolskim i Gminą Zielonki i wspólnie sfinansowane. Wójt mówił o konieczności zapewnienia kontynuacji prac, czyli konieczności przygotowania dokumentacji trasy wolbromskiej dla odcinka od granic gminy Zielonki do ul. Pachońskiego (950 m) oraz uwzględnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2015-2020 środków na przygotowanie pełnego zakresu projektu tej trasy od Trojanowic w gminie Zielonki do ul. Pachońskiego w Krakowie wraz z zapewnieniem finansowania budowy całej trasy.
Radny gminy Krzysztof Olawski, zaproszony na spotkanie przez przewodniczącego komisji budżetu mienia i finansów, jako przedstawiciel mieszkańców, zaprezentował film, który naocznie zobrazował radnym województwa nasilenie ruchu samochodowego na jednym z dwóch skrzyżowań w centrum Zielonek i konieczność budowy nie tylko zaprojektowanego odcinka od Trojanowic do granicy gminy przy os. Łokietka, ale i brakującego odcinka trasy po stronie Krakowa do ul. Pachońskiego; wyraził opinie 600 osób mieszkańców os. Łokietka i Zielonek w tej sprawie sprzeciwiających się brakowi kontynuacji trasy po stronie miasta. Zakomunikował, że mieszkańcy nie rozumieją dlaczego nie ma w budżecie województwa środków na dokończenie dokumentacji dla całego odcinka obwodnicy i rozważają podjęcie aktywniejszych form protestu.
Radny Miasta Krakowa i równocześnie przewodniczący Rady IV Dzielnicy Prądnik Biały Jakub Kosek, poparł wniosek o wpisanie realizacji trasy do WPF Województwa Małopolskiego, podkreślając brak protestów mieszkańców dzielnicy przeciwko realizacji drogi wolbromskiej, a nawet oczekiwanie mieszkańców realizacji tej inwestycji.
Po pełnej emocji dyskusji, w której uczestniczył członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, radny województwa Kazimierz Czekaj skierował wniosek formalny o uwzględnienie nowej trasy wolbromskiej na odcinku od ul. Pachońskiego do granic gminy w zakresie projektowania DUŚ (Decyzja o Uwarunkowaniach Środowiskowych) i w całości w zakresie realizacyjnym w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 –2020. Wniosek został większością głosów radnych przyjęty.
Gotowy już projekt Zachodniej Obwodnicy Zielonek (trasy wolbromskiej) na terenie gminy Zielonki zawiera połączenie węzłem z procedowaną przez województwo koncepcją Północnej Obwodnicy Krakowa. Roboczo szacowana wartość zadania na całej długości od Trojanowic do ul. Pachońskiego, łącznie z wykupami gruntów na całym odcinku oraz obiektami mostowymi (wraz z wykonaniem połączenia z POK) to ok. 110-140 mln zł.  W nowej perspektywie finansowania Województwa Małopolskiego jest prawie 1 mld złotych na drogi o charakterze regionalnym spełniających kryteria połączenia tzw. węzłów TEN (Transeuropejska Sieć Transportowa).

 

1. Udostępniony na stronie film obrazujący ruch samochodowy na drodze wojewódzkiej 794 w centrum Zielonek został wykonany społecznie przez p. Krzysztofa Olawskiego.

 

2. Na mapie: kolor czerwony – zaprojektowana Obwodnica Zielonek (trasa wolbromska), zielony – odcinek dotychczas nie objęty projektowaniem.

Kolor niebieski – Północna Obwodnica Krakowa.

Zakres drogowy Model obc

Close Menu
 
19 maja 2024
Skip to content