Skip to main content
search
Aktualności

Obowiązki sprawozdawcze 2023

By 16 lutego 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 16 lutego 2024 przez KB

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, że:
1. Do 15 marca 2024 roku należy złożyć w formie elektronicznej w systemie BDO rejestr-bdo.mos.gov.pl za 2023 rok:
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
Informacje dot. sprawozdania w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie przez wytwórców odpadów znajdują się na stronie www.malopolska.pl/zbiorcze.
Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Informacje dot. sprawozdania oraz naliczania opłat w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie w BDO znajdują się na stronach:
www.malopolska.pl/produktowa – w zakresie opakowań,
www.malopolska.pl/produkty – w zakresie produktów tj. opony, oleje, preparaty smarowe,
www.malopolska.pl/baterie – w zakresie baterii i akumulatorów,
www.malopolska.pl/sprzet – w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
www.malopolska.pl/reklamowki – w zakresie toreb na zakupy z tworzyw sztucznych objętych opłatą recyklingową,
www.malopolska.pl/plastik – w zakresie opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
www.malopolska.pl/pojazdy – w zakresie zapewnienia sieci zbierania pojazdów.
2. Do 31 marca 2024 roku należy złożyć do urzędu marszałkowskiego za 2023 rok:
Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
Informacje dot. sprawozdania w tym wzór formularza, stawki opłat znajdują się na stronie www.malopolska.pl/srodowisko.
Ponadto informujemy, że:
Informacje dot. rejestru BDO znajdują się na stronie www.malopolska.pl/rejestr.
Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy z zakresu BDO prowadzi bezpłatne szkolenia online https://bdo.mos.gov.pl/terminarz-szkolen/ oraz przygotował instrukcje w formie filmików i plików pdf. https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/.

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content