Skip to main content
search
Aktualności

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zielonkach w sprawie podania do publicznej wiadomości terminów pełnionych dyżurów, związanych z rejestracją kandydatów na Wójta Gminy Zielonki w Wyborach Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

By 8 października 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 października 2014 przez admin

Gminna Komisja Wyborcza w Zielonkach powołana Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 września 2014 roku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na Wójta Gminy Zielonki w dniach:

– 13 października 2014 roku (poniedziałek) – w godz.: 17.00 – 18.30
– 15 października 2014 roku (środa) – w godz.: 8.00 – 15.00
– 17 października 2014 roku (piątek) – w godz.: 20.00 – 24.00

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Zielonkach  mieści się w Urzędzie Gminy Zielonki,  ul. Krakowskie Przedmieście 116 pok. nr 209, tel.: (12) 285-08-50 wew. 212.

Osoby, które będą  dokonywać zgłoszeń w dniu 15 października 2014 roku tj. w godzinach 8.00 – 15.00 proszone są o wcześniejszą informację telefoniczną pod nr tel. (12) 285-08-50 wew. 212.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Zielonkach

(-) Ryszard Krawczyk

 

Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Zielonkach z dnia 7 października 2014 r. w sprawie:  terminów pełnionych dyżurów, związanych z rejestracją kandydatów na Wójta Gminy Zielonki w Wyborach Samorządowych  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
 
Na podstawie art. 478 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr  21 poz. 112 ze zm) i § 3 ust. 2 pkt. 5  Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2014 r. poz. 789) – Gminna Komisja Wyborcza w Zielonkach postanawia, że:
 
§ 1
 
W celu poinformowania lokalnej społeczności treść OBWIESZCZENIA stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały podaje się do publicznej wiadomości, poprzez:

1) wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zielonki,
2) wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy,
3) umieszczenie na stronie internetowej www.zielonki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                        Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Zielonkach
                                                                     (-)
Ryszard Krawczyk
 
 

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content