Skip to main content
search
Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

By 16 listopada 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 16 listopada 2015 przez admin

Na prośbę Prezydenta Miasta Krakowa publikujemy obwieszczenie w sprawie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn. „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z garażami (w parterach),lokalami usługowymi (małe sklepy i punkty usługowe) oraz trzema budynkami garażowymi, ma działkach nr 85/1, 85/4, 270, 271, 268, 269, 272/4 obręb 1 Nowa Huta i infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną: wjazdy na działkach nr 353 (dawniej 246/29), 354 (dawniej 246/29), 355 (dawniej 246/29), 356 (dawniej 246/31), 357 (dawniej 246/31), 358 (dawniej 246/31), 246/32, 340 (dawniej 247),341 (dawniej 247), 350 (dawniej 247) obręb 1 Nowa Huta, sieci energetyczne wraz z przebudową istniejących, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową istniejących sieci, sieci kanalizacji opadowej wraz z przebudową istniejących sieci, sieć MPEC wraz z przyłączami na działkach 85/1, 85/4, 270, 271, 268, 269, 272/4, 353 (dawniej 246/29), 354 (dawniej 246/29), 355 (dawniej 246/29), 356 (dawniej 246/31), 357 (dawniej 246/31), 358 (dawniej 246/31), 246/32, 340 (dawniej 247),341 (dawniej 247), 350 (dawniej 247) 117/3, 118 obręb 1 Nowa Huta w rejonie ulic Powstańców i Piasta Kołodzieja w Krakowie”.

Informacja w załączeniupobierz plik (*.pdf)

Close Menu
 
27 maja 2024
Skip to content