Skip to main content
search
Projekty zrealizowane ZPORR

Ochrona zlewni rzeki Prądnik – projekt i realizacja kanalizacji – I etap

By 7 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 sierpnia 2013 przez admin

zporr_logo 
 

 

Tytuł projektu: Ochrona zlewni rzeki Prądnik – projekt i realizacja kanalizacji – I etap
Nazwa działania:  Priorytet 3 – Rozwój Lokalny, Działanie 3.1 – Obszary Wiejskie
Nr projektu: Z/2.12/III/3.1/169/04
Wartość całkowita projektu:  4.589.517,33 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych:  3.442.138 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 458.951,73 zł
Udział własny beneficjenta:  688.427,60 zł
Czas realizacji projektu:  Projekt realizowany był w latach 2005 – 2007.  Projekt został zakończony i rozliczony.
Cel główny projektu:  Teren objęty Projektem, zlokalizowany był w północno-zachodniej oraz południowej części Gminy Zielonki na obszarze Parku Dolinki Krakowskie. Większość budynków na tym terenie posiadała przydomowe zbiorniki wybieralne na ścieki, jednakże z przeważającej części ścieki  odprowadzane były w sposób niekontrolowany do przydrożnych rowów i cieków. Fakt ten stanowił duże zagrożenie dla gleby, wód powierzchniowych oraz podziemnych. Realizacja Projektu, której zakres wyniósł około 10 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wraz z trzema pompowniami oraz 180 przyłączami do gospodarstw domowych, pozwoliła w dużym stopniu zredukować omawiane zjawisko, przyczyniając się tym samym do ochrony lokalnych cieków wodnych, głównie rzeki Prądnik, a  w konsekwencji do ochrony rzeki Wisły oraz jej zlewni.
Opis projektu:  Zakres rzeczowy Projektu obejmował budowę ponad 10  km sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami do około 180 gospodarstw domowych oraz trzema pompowniami ściekowymi w miejscowości Zielonki.
Roboty budowlane trwały od listopada 2005 roku do października 2007 roku.

 

 

img_0427

 

   

img_1348

    

img_1596

     

 

img_0514

 

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content