Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Fundacji im. Marka Nawary wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „BATOWICKA OSTOJA”

By 3 lipca 202312 lipca, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 12 lipca 2023 przez AO

Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2023 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Fundacji im. Marka Nawary wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „BATOWICKA OSTOJA”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 571) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Rodzaj zadania publicznego: z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Termin realizacji zadania publicznego: 01.09.2023-28.11.2023

Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 zł

Proponowana kwota dotacji: 10 000 zł

Oferta Fundacji im. Marka Nawary wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „BATOWICKA OSTOJA” (pdf. 255KB)

Zarządzenie nr 175/2023 Wójta Gminy Zielonki z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji Fundacji im. Marka Nawary na realizację zadania publicznego (pdf. 35 KB)

Close Menu
 
20 lipca 2024
Skip to content