Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Fundacji Pro Musica Nova o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Koncert Noworoczny Orkiestry Korzkiew 2024”

By 15 grudnia 202329 grudnia, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 29 grudnia 2023 przez AO

Zielonki, dnia 15 grudnia 2023 roku

ROP.526.20.2023

Informujemy, że w dniu 14 grudnia 2023 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Fundacji Pro Musica Nova wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Koncert Noworoczny Orkiestry Korzkiew 2024”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 571) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Rodzaj zadania publicznego: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Termin realizacji zadania publicznego: 01.01.2024-29.02.2024
Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 zł
Proponowana kwota dotacji: 10 000 zł

Oferta Fundacji Pro Musica Nova wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Koncert Noworoczny Orkiestry Korzkiew 2024” (pdf 381 KB)

Zarządzenie Nr 337/2023 Wójta Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Fundacji Pro Musica Nova na realizację zadania publicznego (pdf. 33 KB)

 

z up. Wójta
(-) Ryszard Krawczyk
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content