Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Fundacji Pro Musica Nova o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Koncert Noworoczny Orkiestry Korzkiew 2024”

By 15 grudnia 202329 grudnia, 2023No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 29 grudnia 2023 przez AO

Zielonki, dnia 15 grudnia 2023 roku

ROP.526.20.2023

Informujemy, że w dniu 14 grudnia 2023 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Fundacji Pro Musica Nova wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Koncert Noworoczny Orkiestry Korzkiew 2024”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 571) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Rodzaj zadania publicznego: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Termin realizacji zadania publicznego: 01.01.2024-29.02.2024
Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 zł
Proponowana kwota dotacji: 10 000 zł

Oferta Fundacji Pro Musica Nova wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Koncert Noworoczny Orkiestry Korzkiew 2024” (pdf 381 KB)

Zarządzenie Nr 337/2023 Wójta Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Fundacji Pro Musica Nova na realizację zadania publicznego (pdf. 33 KB)

 

z up. Wójta
(-) Ryszard Krawczyk
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

Close Menu
 
21 lutego 2024
Skip to content