Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Fundacji Żyrafa Życie Radość Fantazja z siedzibą w Januszowicach, o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Ożywiamy zielnik Stanisława Wyspiańskiego”.

By 8 września 202315 września, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 15 września 2023 przez AO

Informujemy, że w dniu 6 września 2023 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Fundacji Żyrafa Życie Radość Fantazja z siedzibą w Januszowicach wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Ożywiamy zielnik Stanisława Wyspiańskiego”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 571 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Rodzaj zadania publicznego: z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Termin realizacji zadania publicznego: 25.09.2023-30.11.2023
Wnioskowana kwota dotacji: 4 500 zł
Proponowana kwota dotacji: 4 500 zł

Oferta Fundacji Żyrafa Życie Radość Fantazja z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Ożywiamy zielnik Stanisława Wyspiańskiego” (pdf. 826 KB)

Zarządzenie Nr 248/2023 Wójta Gminy Zielonki z dnia 15 września 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Fundacji Żyrafa Życie Radość Fantazja na realizację zadania publicznego (pdf. 36 KB)

z up. Wójta
(-) Ryszard Krawczyk
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content