Skip to main content
search
Stowarzyszenia

Oferta – Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy

By 19 października 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 października 2015 przez admin

Informujemy, że w dniu 15 października 2015 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Gminnego Młodzieżowego Klubu Sportowego wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn.”Upowszechnienie kultury fizycznej na terenie Gminy Zielonki poprzez zakup sprzętu sportowego do uprawiania dyscypliny sportowej tenisa stołowego i tenisa ziemnego”.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Gminnego Młodzieżowego Klubu Sportowegopobierz plik (*.pdf)

Zielonki, dnia 19.10.2015 r.

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

(-) Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content