Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Koła Gospodyń Wiejskich „Przyjaciele Brzozówki” w Brzozówce, wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. Organizacja 15-lecia powstania KGW „Przyjaciele Brzozówki” w Brzozówce

By 17 lipca 20233 sierpnia, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 3 sierpnia 2023 przez AO

Zielonki, dnia 17 lipca 2023 roku

ROP.526.12.2023

Informujemy, że w dniu 12 lipca 2023 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich „Przyjaciele Brzozówki” w Brzozówce, wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. Organizacja 15-lecia powstania KGW „Przyjaciele Brzozówki” w Brzozówce. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 571) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Rodzaj zadania publicznego: z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Termin realizacji zadania publicznego: 03.11.2023-30.11.2023

Wnioskowana kwota dotacji: 3 000 zł

Proponowana kwota dotacji: 3 000 zł

Oferta Koła Gospodyń Wiejskich „Przyjaciele Brzozówki” w Brzozówce, wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. Organizacja 15-lecia powstania KGW „Przyjaciele Brzozówki” w Brzozówce (pdf. 128KB)

Zarządzenie nr 203/2023 Wójta Gminy Zielonki z dnia 2 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji Kołu Gospodyń Wiejskich „Przyjaciele Brzozówki” w Brzozówce na realizację zadania publicznego (pdf. 34,5 KB)

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content