Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Zielonkach o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Organizacja warsztatów brydżowych”.

By 20 września 20232 października, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 października 2023 przez AO

Zielonki, dnia 20 września 2023 roku

ROP.526.17.2023

 

Informujemy, że w dniu 15 września 2023 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Zielonkach, wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Organizacja warsztatów brydżowych”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 571) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Rodzaj zadania publicznego: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu
Termin realizacji zadania publicznego: 01.10.2023-20.12.2023
Wnioskowana kwota dotacji: 3 500 zł
Proponowana kwota dotacji: 1 000 zł

Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Zielonkach, wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Organizacja warsztatów brydżowych” (pdf. 194 KB)

Zarządzenie Nr 260/2023 Wójta Gminy Zielonki z dnia 29 września 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Kołu Gospodyń Wiejskich w Zielonkach na realizację zadania publicznego (pdf. 63,3 KB)

 

z up. Wójta
(-) Ryszard Krawczyk
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

Close Menu
 
21 kwietnia 2024
Skip to content