Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Koła Integracji Bibic na realizację zadania publicznego pn. „Taniec zbliża i rozwija społeczność lokalną”.

By 22 sierpnia 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 sierpnia 2022 przez AW

Informujemy, że w dniu 19 sierpnia 2022 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła uproszczona oferta Koła Integracji Bibic na realizację zadania publicznego pn. „Taniec zbliża i rozwija społeczność lokalną”. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zielonki.

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content