Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowicach wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „7 Piknik Strażacki”

By 8 marca 202420 marca, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 marca 2024 przez AO

Zielonki, dnia 8 marca 2024 roku

ROP.526.3.2024

 

Informujemy, że w dniu 4 marca 2024 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowicach wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „7 Piknik Strażacki”. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 571) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Rodzaj zadania publicznego: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Termin realizacji zadania publicznego: 01.06.2024-30.07.2024

Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 zł
Proponowana kwota dotacji: 6 000 zł

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowicach wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „7 Piknik Strażacki” (pdf. 124 KB).

Zarządzenie Nr 48/2024 Wójta Gminy Zielonki z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowicach na realizację zadania publicznego (pdf. 63,3 KB)

 

z up. Wójta
(-) Ryszard Krawczyk
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

Close Menu
 
18 kwietnia 2024
Skip to content