Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzcach wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „II Strażacki Dzień Dziecka w OSP Węgrzce”

By 8 marca 202420 marca, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 marca 2024 przez AO

Zielonki, dnia 8 marca 2024 roku

ROP.526.4.2024

 

Informujemy, że w dniu 5 marca 2024 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzcach wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „II Strażacki Dzień Dziecka w OSP Węgrzce”. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 571) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Rodzaj zadania publicznego: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Termin realizacji zadania publicznego: 01.05.2024-30.06.2024

Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 zł
Proponowana kwota dotacji: 6 000 zł

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzcach wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „II Strażacki Dzień Dziecka w OSP Węgrzce” (pdf. 293 KB).

Zarządzenie Nr 49/2024 Wójta Gminy Zielonki z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzcach na realizację zadania publicznego (pdf. 63,5 KB)

 

z up. Wójta
(-) Ryszard Krawczyk
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

 

 

Close Menu
 
13 lipca 2024
Skip to content