Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonkach o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Obchody jubileuszu 120-lecia OSP Zielonki”

By 20 stycznia 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 stycznia 2023 przez AO

Informujemy, że w dniu 19 stycznia 2023 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonkach wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Obchody jubileuszu 120-lecia OSP Zielonki”. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Rodzaj zadania publicznego: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Termin realizacji zadania publicznego: 28.01.2023-25.02.2023

Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 zł
Proponowana kwota dotacji: 10 000 zł

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonkach wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Obchody jubileuszu 120-lecia OSP Zielonki” (pdf. 102 KB).

Z up. Wójta
(-) Ryszard Krawczyk
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content