Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Stowarzyszenia „Koalicja dla Gminy Zielonki” wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Dzień Eko Mieszkańca – III edycja”

By 11 marca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 11 marca 2022 przez AO

Informujemy, że w dniu 9 marca 2022 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Koalicja dla Gminy Zielonki” wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Dzień Eko Mieszkańca – III edycja”. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Rodzaj zadania publicznego: działania mające na celu integrację i aktywizację mieszkańców gminy poprzez promowanie działań w zakresie ekologii
Termin realizacji zadania publicznego: 15.03.2022-30.05.2022
Wnioskowana kwota dotacji: 5 000 zł
Proponowana kwota dotacji:  5 000 zł

Oferta Stowarzyszenia „Koalicja dla Gminy Zielonki” wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Dzień Eko Mieszkańca – III edycja” dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zielonki (BIP)

 

Close Menu
 
16 kwietnia 2024
Skip to content