Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Stowarzyszenia Korzkiew na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie X Balu Niepodległości na Zamku w Korzkwi”.

By 4 października 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 4 października 2022 przez AO

Informujemy, że w dniu 3 października 2022 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła uproszczona oferta Stowarzyszenia Korzkiew na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie X Balu Niepodległości na Zamku w Korzkwi”. Zgodnie z art. 19a ust 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz 1327 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Rodzaj zadania publicznego: podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Termin realizacji zadania publicznego: 15.10.2022-15.12.2022
Wnioskowana kwota dotacji: 7 000 zł
Proponowana kwota dotacji: 7 000 zł

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zielonki.

 

Kierownik
Referatu Organizacyjno-Prawnego
(-) mgr Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
27 maja 2024
Skip to content