Skip to main content
search
Stowarzyszenia

Oferta- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Podkrakowski “Obóz Szczepu Zielonego Smerzyn 2017”

By 31 marca 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 31 marca 2017 przez admin

Informujemy, że w dniu 30 marca roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Związeku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Podkrakowski wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn.”Obóz Szczepu Zielonego Smerzyn 2017″ 

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta Związeku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Podkrakowski – pobierz plik (*.pdf) 

 

Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego

(-) Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content