Skip to main content
search
Stowarzyszenia

Oferta – Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufca Podkrakowskiego

By 10 czerwca 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 10 czerwca 2015 przez admin

Informujemy, że w dniu 9 czerwca 2015 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufca Podkrakowskiego wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn.”Obóz Szczepu Zielonego Lato z ZHP 2015″.

 Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufca Podkrakowskiego – pobierz plik (*.pdf)

 Zielonki, dnia 10.06.2015 roku

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

(-) Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
19 maja 2024
Skip to content