Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Podkrakowski wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. IX Obóz Szczepu Zielonego

By 13 czerwca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 czerwca 2022 przez AO

Informujemy, że w dniu 8 czerwca 2022 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Podkrakowski wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „IX Obóz Szczepu Zielonego”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
Termin realizacji zadania publicznego: 04.07.2022-16.09.2022
Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 zł
Proponowana kwota dotacji: 10 000 zł

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zielonki.

Kierownik
Referatu Organizacyjno-Prawnego
(-) mgr Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
13 kwietnia 2024
Skip to content