Skip to main content
search
Ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Zielonki o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki

By 20 lipca 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 lipca 2018 przez admin

Ogłoszenie Wójta Gminy Zielonki o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zielonki  Uchwały Nr XXXVIII/35/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania  “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki” WEJDŹ BIP

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content