Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Wola Zachariaszowska 27 czerwca 2015 roku

By 12 czerwca 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 12 czerwca 2015 przez admin

Wójt Gminy Zielonki zwołuje na dzień 27 czerwca 2015 r. (sobota) o godzinie 18:00 wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Wola Zachariaszowska, które odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym w Woli Zachariaszowskiej, ul. Św. Floriana 19.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
4. Złożenie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za ostatni rok i całą kadencję 2011 – 2015.
5. Wybór sołtysa.
6. Wybór rady sołeckiej.
7. Sprawy bieżące, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie zebrania.

Uwaga!
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) mają pełnoletni mieszkańcy sołectwa Wola Zachariaszowska, zameldowani na pobyt stały lub czasowy, a także mieszkańcy zamieszkujący sołectwo z zamiarem stałego pobytu, którzy złożą w dniu wyborów stosowne oświadczenie.

 


Prosimy o przybycie na zebranie z dowodem osobistym!

      
Wójt Gminy Zielonki
(-) Bogusław Król

Close Menu
 
20 lipca 2024
Skip to content