Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Wola Zachariaszowska 27 czerwca 2015 roku

By 12 czerwca 2015No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 12 czerwca 2015 przez admin

Wójt Gminy Zielonki zwołuje na dzień 27 czerwca 2015 r. (sobota) o godzinie 18:00 wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Wola Zachariaszowska, które odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym w Woli Zachariaszowskiej, ul. Św. Floriana 19.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
4. Złożenie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za ostatni rok i całą kadencję 2011 – 2015.
5. Wybór sołtysa.
6. Wybór rady sołeckiej.
7. Sprawy bieżące, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie zebrania.

Uwaga!
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) mają pełnoletni mieszkańcy sołectwa Wola Zachariaszowska, zameldowani na pobyt stały lub czasowy, a także mieszkańcy zamieszkujący sołectwo z zamiarem stałego pobytu, którzy złożą w dniu wyborów stosowne oświadczenie.

 


Prosimy o przybycie na zebranie z dowodem osobistym!

      
Wójt Gminy Zielonki
(-) Bogusław Król

Close Menu
 
5 grudnia 2023
Skip to content