Skip to main content
search
Aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

By 14 lutego 20227 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 marca 2022 przez admin

W dniu 14 lutego 2022 r. na mocy Zarządzenia nr 4/2022 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zielonkach rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach położonych na obszarze gminy Zielonki w roku szkolnym 2022/2023” – przejdź do BIP.
Celem zadania jest zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na obszarze gminy Zielonki.
Przedszkola niepubliczne, wyłonione w konkursie, przeprowadzą rekrutację na rok szkolny 2022/2023 na zasadach i w terminie przyjętym dla publicznych przedszkoli w gminie Zielonki, tj. w dniach od 28 lutego 2022 r. do 9 marca 2022 r. Przedszkola te zapewnią dzieciom z gminy Zielonki, zgłoszonym podczas postępownia rekrutacyjnego, bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, tj. w wymiarze 5 godzin dziennie oraz opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego poza ustalonym czasem.
Jednocześnie informujemy Rodziców dzieci, które już korzystają z miejsc konkursowych w niepublicznych przedszkolach, o konieczności złożenia wniosku o kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez ich dziecko w danym przedszkolu do Dyrektora GZEAS w Zielonkach. Termin składania wniosków: 14 – 17 lutego 2022 r.

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content