Skip to main content
search
Aktualności

Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki, dane na koniec 2019r.

By 9 stycznia 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 stycznia 2020 przez admin

Kary za palenie śmieciami po kontrolach pieców

PopiolyOd września do końca grudnia 2019 r. na terenie gminy Zielonki skontrolowano paleniska w 126 domach (dla porównania w całym sezonie zimowym 2018/2019 było ich 214). Kontrole prowadzone są w godzinach wieczornych i popołudniowych przez uprawnionych pracowników Urzędu Gminy Zielonki, czasem ze wsparciem policji – w ramach tzw. płatnych patroli finansowanych przez gminę. W 10 przypadkach wystąpiło podejrzenie spalania odpadów, dla potwierdzenia pobrano próbki popiołów do badania w certyfikowanym laboratorium. Mamy już wyniki badania 6 próbek – wszystkie potwierdziły spalanie odpadów. Czekamy na wyniki pozostałych 4 próbek. Przebadane próbki popiołów pochodziły z: Zielonek, Trojanowic, Januszowic, Garliczki oraz 2 z Bibic. Znaleziono w nich, m.in.: fragmenty folii aluminiowej, metalowe elementy, blaszki, gwoździe i zszywki, fragmenty płyty wiórowej. Tak, jak we wcześniejszych przypadkach, gmina wystąpiła do policji z wnioskiem o ukaranie właścicieli domów spalających odpady. Poprzednio policja wystawiała mandaty w wysokości 500 zł, można spodziewać się, że tym razem będzie podobnie. Badanie 1 próbki to porównywalny  koszt. Raporty z badania próbek: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Wymiana pieców węglowych

wymiana piecow koniec2019

Na terenie gminy Zielonki w latach 2017-2019 wymieniono z dofinansowaniem łącznie 402 pieców węglowych, w tym 384 na gazowe w ramach programu “Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki”. Tempo wymian przyśpieszyło – w 2019 r. korzystając z dofinansowania w maksymalnej wysokości 14 tys. zł piece na gazowe wymieniło 192 właścicieli domów, kolejnych 45 podpisało umowy na dofinansowanie, co oznacza, że muszą wymienić piec najpóźniej do czerwca 2020 r. W latach 2017-2019 na poprawę jakości powietrza gmina Zielonki wydała 5 478 701,50 zł; kolejne podpisane już umowy o dofinansowanie wyczerpały kwotę 6 mln zł. Z końcem 2019 r. udało się gminie pozyskać dodatkowe dofinansowanie z wysokości ponad 0,5 mln zł, co pozwoli na wymianę jeszcze 38 pieców (aneks z Zarządem Województwa Małopolskiego został podpisany 23.12.2019 r.)

Inwentaryzacja źródeł ciepła

Na ukończeniu jest też inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Zielonki. Do końca 2019 r. urzędnicy odwiedzili i wprowadzili dane z 4 501 budynków (blisko 70%), w których stwierdzono 1 182 pieców węglowych zasypowych niespełniających norm niskoemisyjnych oraz 340 pieców kaflowych, typu koza i tzw. trzonów kuchennych. Planowane zakończenie inwentaryzacji to kwiecień 2020 r., wówczas powinniśmy poznać dokładną liczbę pieców niespełniających norm, a także innych źródeł ciepła, m.in. instalacji OZE, kominków.

Co dalej?

Przypominamy, że do końca 2022 r. wszystkie piece na węgiel bezklasowe oraz I i II klasy bezwzględnie muszą zostać wymienione! Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na ten cel prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Zielonkach, do Referatu Niskiej Emisji i Odpadów w celu wypełnienia deklaracji. Informacje można uzyskać też pod nr. tel. 12 280 850 wew. 314, 316, 317.

Na 2020 rok na działania z zakresu ochrony powietrza w budżecie gminy Zielonki zaplanowano wydatki w wysokości 5 995 900 zł, głównie na realizację projektu „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki” oraz „Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”. Gmina Zielonki nadal stara się pozyskać kolejne środki na dofinansowanie wymiany pieców z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (ZIT). Dodatkowo przystąpiliśmy do programu Metropolii Krakowskiej ELENA, w ramach którego w gminie Zielonki – najprawdopodobniej od kwietnia 2020 r. – zostanie zatrudnionych dwóch ekodoradców, którzy m.in. będą mieli za zadanie spotykać się z mieszkańcami, zachęcać ich do wymiany pieców i pomagać im w znalezieniu dostępnych źródeł dofinansowania wymiany pieców, termomodernizacji, czy instalacji OZE; jak również w dobraniu odpowiedniego dofinansowania w zależności od indywidualnych potrzeb. Od ekodoradcy będzie można też otrzymać pomoc w zakresie rządowego programu Czyste powietrze, jak również pomoc w wypełnieniu wniosku i w rozliczeniu pozyskanego dofinansowania.

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content