Skip to main content
search
Projekty w trakcie realizacji EFRR

,,Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

By 4 października 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 4 października 2017 przez admin

24 sierpnia 2017 r. Gmina Zielonki podpisała umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu ,,Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość  projektu wynosi 2 842 900,00 zł Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznała dofinansowanie w wysokości 2 800 000,00 zł Udział własny beneficjenta wynosi 42 900,00 zł. Czas realizacji projektu:1 stycznia 2014 r. – 30 września 2020 r.

 

Celem główny projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Zielonki, a tym samym na terenie metropolii poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania domów i mieszkań.

Dofinansowanie do wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Zielonki na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub biomasę wynosi do 8 tys. zł. W zalezności od mocy urządzenia wskazanej w ocenie enrgetycznej poprzedzajacej udział w programie. Projekt obejmuje również dofinansowanie do wewnętrznej instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania max do 6 tys. zł. Priorytetowo będą wspierane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii. Przewidywalna ilość wymienionych kotłów wraz z modernizacja instalacji wewnętrznej w budynkach to min. 200 szt : 192 gazowych i 8 na biomasę.

Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich. Nadzór nad realizacją projektu sprawuje: malgorzata.fordymacka@zielonki.pl

Close Menu
 
16 kwietnia 2024
Skip to content