Skip to main content
search
Zagrożenie powodziowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 111 – gwałtowne wzrosty stanów wody (zmiana z dnia 01.04.2024)

By 2 kwietnia 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 kwietnia 2024 przez AO

Zmiana ostrzeżenia Nr: 111 z dnia 01.04.2024
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 08:07 dnia 02.04.2024 do godz. 20:00 dnia 02.04.2024
Obszar: zlewnie dopływów Wisły po Dęblin oraz Czarnej Orawy (małopolskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu, w tym także o charakterze burzowym, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. Na mniejszych ciekach oraz w zlewniach zurbanizowanych punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, na ogół krótkotrwale.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Zmiana dotyczy okresu obowiązywania oraz powiększenia obszaru objętego Ostrzeżeniem.

 

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 111 – gwałtowne wzrosty stanów wody

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 16:00 dnia 01.04.2024 do godz. 13:00 dnia 02.04.2024
Obszar: zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Czarnej Orawy, Dunajca, Skawinki, Rudawy, Prądnika (małopolskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu, w tym także o charakterze burzowym, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. Na mniejszych ciekach oraz w zlewniach zurbanizowanych punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, na ogół krótkotrwale.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Close Menu
 
19 kwietnia 2024
Skip to content