Skip to main content
search
Stowarzyszenia

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych”

By 9 marca 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 marca 2016 przez admin

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych”  

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Zielonki realizowanych na rzecz jej mieszkańców, związanych z dofinansowaniem tzw. „wymaganego wkładu własnego” oferentów do projektów, na których realizację oferenci pozyskali, bądź są w trakcie pozyskiwania środków finansowanych ze źródeł pozagminnych (tj. spoza Gminy Zielonki) gdzie grantodawca zewnętrzny wymagana wniesienia wkładu własnego przez oferenta.  

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w ramach konkursu wynoszą 36 000,00 zł.  
Oferty mogą być składane do wyczerpania środków finansowych, w następujących terminach:
I nabór do dnia 5 kwietnia 2016 r.
II nabór do dnia 1 lipca 2016 r.

Jeśli środki finansowe przeznaczone na realizację niniejszego Konkursu, zostaną w całości rozdysponowane w pierwszym naborze, Wójt Gminy Zielonki zastrzega sobie możliwość nierozpatrywania ofert złożonych w drugim naborze.  
Termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż w ciągu 60 dni od upłynięcia terminu składania ofert.  
Termin realizacji projektu: od 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r. przy czym ze środków dotacji pokrywane mogą być wydatki na realizację zadania poniesione najwcześniej od daty podpisania umowy.  
Szczegółowe informacje dot. ogłoszonego konkursu  znajdują się w Regulaminie Konkursu, który jest załącznikiem do zarządzenia Wójta Gminy Zielonki nr 54/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. “Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych”.

– Zarządzenie Wójta Gminy Zielonki nr 54/2016 z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. “Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – pobierz plik (*.pdf)   

– Regulamin Konkursu – pobierz plik (*.pdf)  

– Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r – pobierz plik (*.pdf)   

Oferty należy składać na
Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki,  ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki  
w poniedziałki w godzinach 9.30 – 16.30 oraz
od wtorku do piątku w godzinach 8.00 –  15.00
lub  
za pośrednictwem poczty z dopiskiem: KONKURS pn. „DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH”
na adres korespondencyjny:

Urząd Gminy Zielonki  
ul. Krakowskie Przedmieście 116  
32-087 Zielonki
O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).  Oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty w ramach niniejszego Konkursu (w całym okresie naboru ofert).  
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Referatu Organizacyjno – Prawnego Urzędu Gminy Zielonki:
Kontakt: tel. 12-285-08-50 wew. 106 lub wew. 212,
e-mail: ngo@zielonki.pl

Dokumenty do pobrania dla podmiotów zamierzających składać oferty w ramach ogłoszonego konkursu:
1) Wzór oferty – pobierz plik  
2) Oświadczenie o nieubieganiu się o inne dotacje z budżetu Gminy Zielonki – pobierz plik  
3) Wzór umowy – pobierz plik  
4) Oświadczenie o zgodności danych oferenta – pobierz plik 
5) Deklaracja wystawcy weksla in blaco wraz z wzorem weksla – pobierz plik  
6) Wzór sprawozdania – pobierz plik 

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content