Skip to main content
search
Ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych”

By 13 marca 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 marca 2017 przez admin

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych”

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Zielonki realizowanych na rzecz jej mieszkańców, związanych z dofinansowaniem tzw. „wymaganego wkładu własnego” oferentów do projektów, na których realizację oferenci pozyskali, bądź są w trakcie pozyskiwania środków finansowanych ze źródeł pozagminnych (tj. spoza Gminy Zielonki), gdzie grantodawca zewnętrzny wymagana wniesienia wkładu własnego przez oferenta.

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w ramach konkursu wynoszą 35 000,00 zł.

Oferty mogą być składane do wyczerpania środków finansowych, w następujących terminach:

– I nabór do dnia 20 kwietnia 2017 r.

– II nabór do dnia 29 czerwca 2017 r.

Jeśli środki finansowe przeznaczone na realizację niniejszego Konkursu, zostaną w całości rozdysponowane w pierwszym naborze, Wójt Gminy Zielonki zastrzega sobie możliwość nierozpatrywania ofert złożonych w drugim naborze.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż w ciągu 60 dni od upłynięcia terminu składania ofert.

Termin realizacji projektu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. przy czym ze środków dotacji pokrywane mogą być wydatki na realizację zadania poniesione najwcześniej od daty podpisania umowy.

Szczegółowe informacje dot. ogłoszonego konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, który jest załącznikiem do zarządzenia Wójta Gminy Zielonki nr 54/2017 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. “Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych”.

Zarządzenie Wójta Gminy Zielonki nr 54/2017 z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. “Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych

Regulamin Konkursu

Uchwała nr XXII/60/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. 

Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki,

ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki

w poniedziałki w godzinach 9.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

lub

za pośrednictwem poczty z dopiskiem:

KONKURS pn. „DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH”

na adres korespondencyjny:

Urząd Gminy Zielonki

ul. Krakowskie Przedmieście 116

32-087 Zielonki

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

Oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty w ramach niniejszego Konkursu (w całym okresie naboru ofert).

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Referatu Organizacyjno – Prawnego Urzędu Gminy Zielonki:

Kontakt: tel. 12-285-08-50 wew. 109 lub wew. 212, e-mail: ngo@zielonki.pl

Dokumenty do pobrania dla osób zamierzających składać oferty w ramach ogłoszonego konkursu:

1. Wzór oferty – pobierz plik

2. Oświadczenie o nieubieganiu się o inne dotacje z budżetu Gminy Zielonki – pobierz plik

3. Wzór umowy – pobierz plik

4. Oświadczenie o zgodności danych oferenta – pobierz plik

5. Deklaracja wystawcy weksla in blanco wraz z wzorem weksla – pobierz plik

6. Wzór sprawozdania – pobierz plik

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content