Skip to main content
search
Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

By 31 maja 2021No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 31 maja 2021 przez admin

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Celem konkursu jest uświadomienie mieszkańcom ich roli w dbaniu o środowisko, motywowanie do aktywności na rzecz jego ochrony i kształtowania właściwych postaw proekologicznych oraz promowanie działań mających na celu zachowanie odpowiedniej równowagi ekologiczne w otoczeniu poprzez: edukację ekologiczną, wydarzenia edukacyjno-animacyjne, prezentacje, warsztaty, gry terenowe, filmy, poradniki, akcje proekologiczne, konkursy, opracowania, analizy, wystawy wraz z katalogami itp.

W ramach konkursu wspierane będą zadania z zakresu:
a. poprawy jakości powietrza,
b. zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, w szczególności odpadów zielonych,
c. poprawy jakości i zwiększenia segregacji odpadów komunalnych,
d. właściwej opieki nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi,
e. promocji produktów lokalnych oraz ekologicznych metod ich produkcji,
f. ograniczenia szybkiego odpływu wód powierzchniowych (poprawy retencji wód opadowych),
g. podnoszenie atrakcyjności otoczenia naturalnego, w tym działań związanych z przeciwdziałaniem migracji dzikiej zwierzyny na tereny zurbanizowane.
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania w ramach konkursu wynoszą 40 000,00 zł.
Oferty mogą być składane do wyczerpania środków finansowych, w terminie do 23 czerwca 2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż w ciągu 60 dni od upłynięcia terminu składania ofert.
Termin realizacji projektu: od 1 stycznia do 30 listopada 2021 r. przy czym ze środków dotacji pokrywane mogą być wydatki na realizację zadania poniesione najwcześniej od daty podpisania umowy.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zielonki.

Close Menu
 
24 września 2023
Skip to content