Skip to main content
search
Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

By 31 maja 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 31 maja 2021 przez admin

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Celem konkursu jest uświadomienie mieszkańcom ich roli w dbaniu o środowisko, motywowanie do aktywności na rzecz jego ochrony i kształtowania właściwych postaw proekologicznych oraz promowanie działań mających na celu zachowanie odpowiedniej równowagi ekologiczne w otoczeniu poprzez: edukację ekologiczną, wydarzenia edukacyjno-animacyjne, prezentacje, warsztaty, gry terenowe, filmy, poradniki, akcje proekologiczne, konkursy, opracowania, analizy, wystawy wraz z katalogami itp.

W ramach konkursu wspierane będą zadania z zakresu:
a. poprawy jakości powietrza,
b. zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, w szczególności odpadów zielonych,
c. poprawy jakości i zwiększenia segregacji odpadów komunalnych,
d. właściwej opieki nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi,
e. promocji produktów lokalnych oraz ekologicznych metod ich produkcji,
f. ograniczenia szybkiego odpływu wód powierzchniowych (poprawy retencji wód opadowych),
g. podnoszenie atrakcyjności otoczenia naturalnego, w tym działań związanych z przeciwdziałaniem migracji dzikiej zwierzyny na tereny zurbanizowane.
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania w ramach konkursu wynoszą 40 000,00 zł.
Oferty mogą być składane do wyczerpania środków finansowych, w terminie do 23 czerwca 2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż w ciągu 60 dni od upłynięcia terminu składania ofert.
Termin realizacji projektu: od 1 stycznia do 30 listopada 2021 r. przy czym ze środków dotacji pokrywane mogą być wydatki na realizację zadania poniesione najwcześniej od daty podpisania umowy.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zielonki.

Close Menu
 
13 lipca 2024
Skip to content