Skip to main content
search
Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2019”.

By 19 kwietnia 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 kwietnia 2019 przez admin

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2019”.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Zielonki realizowanych na rzecz jej mieszkańców, związanych z dofinansowaniem tzw. „wymaganego wkładu własnego” oferentów do projektów, na których realizację oferenci pozyskali, bądź są w trakcie pozyskiwania środków finansowanych ze źródeł pozagminnych (tj. spoza Gminy Zielonki), gdzie grantodawca zewnętrzny wymagana wniesienia wkładu własnego przez oferenta.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w ramach konkursu wynoszą 32 000,00 zł.
Oferty mogą być składane do wyczerpania środków finansowych, w następujących terminach:
• I nabór do dnia 10 maja 2019 r.
• II nabór do dnia 10 czerwca 2019 r.

Jeśli środki finansowe przeznaczone na realizację niniejszego Konkursu, zostaną w całości rozdysponowane w pierwszym naborze, Wójt Gminy Zielonki zastrzega sobie możliwość nierozpatrywania ofert złożonych w drugim naborze.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż w ciągu 60 dni od upłynięcia terminu składania ofert.
Termin realizacji projektu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. przy czym ze środków dotacji pokrywane mogą być wydatki na realizację zadania poniesione najwcześniej od daty podpisania umowy.
Szczegółowe informacje dot. ogłoszonego konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, który jest załącznikiem do zarządzenia Wójta Gminy Zielonki nr 86/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. “Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2019”.

– Zarządzenie Wójta Gminy Zielonki nr 86/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. “Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2019”. – pobierz plik (*.pdf) 
– Regulamin Konkursu – pobierz plik (*.pdf)  

– Uchwała NR XLIII/145/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. – pobierz plik (*.pdf) 

Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki,
ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki w poniedziałki w godzinach 9.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem:
KONKURS pn. „DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH – EDYCJA 2019” na adres korespondencyjny:

Urząd Gminy Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).
Oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty w ramach niniejszego Konkursu (w całym okresie naboru ofert).
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Referatu Organizacyjno – Prawnego Urzędu Gminy Zielonki:
Kontakt: tel. 12-285-08-50 wew. 212 lub 506, e-mail: ngo@zielonki.pl

Dokumenty do pobrania dla osób zamierzających składać oferty w ramach ogłoszonego konkursu:
 1) Wzór oferty – pobierz plik 
 2) Oświadczenie o nieubieganiu się o inne dotacje z budżetu Gminy Zielonki – pobierz plik
 3) Wzór umowy – pobierz plik
 4) Oświadczenie o zgodności danych oferenta – pobierz plik
 5) Wzór sprawozdania – pobierz plik

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content