Skip to main content
search
Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2022”

By 5 kwietnia 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 kwietnia 2022 przez AO

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2022”.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Zielonki realizowanych na rzecz jej mieszkańców, związanych z dofinansowaniem tzw. „wymaganego wkładu własnego” oferentów do projektów, na których realizację oferenci pozyskali, bądź są w trakcie pozyskiwania środków finansowanych ze źródeł pozagminnych (tj. spoza Gminy Zielonki), gdzie grantodawca zewnętrzny wymagana wniesienia wkładu własnego przez oferenta.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w ramach konkursu wynoszą
30 000,00 zł.

Oferty mogą być składane do wyczerpania środków finansowych, w następujących terminach:

  • I nabór do dnia 29 kwietnia 2022 r.
  • II nabór do dnia 30 maja 2022 r.

Jeśli środki finansowe przeznaczone na realizację niniejszego Konkursu, zostaną w całości rozdysponowane w pierwszym naborze, Wójt Gminy Zielonki zastrzega sobie możliwość nierozpatrywania ofert złożonych w drugim naborze.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż w ciągu 60 dni od upłynięcia terminu składania ofert.
Termin realizacji projektu: od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. przy czym ze środków dotacji pokrywane mogą być wydatki na realizację zadania poniesione najwcześniej od daty podpisania umowy.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content